zaterdag 23 augustus 2014

Schiermonnikoog 2 Augustus 2014 : einde opbouwweek -> huiswaarts !

Onze laatste ochtend voor deze week. Het is weer een heerlijke ochtend al is de lucht wel wat dreigend. De netten staan er lekker rustig bij op deze vrijwel windstille ochtend. Wat heerlijk om hier rond te kunnen lopen met om 6 uur 's ochtends alleen natuurgeluiden, af en toe afgewisseld met een koe die eens flink tegen een stalmuur schopt.
De vangsten stellen in de eerste ronden een beetje teleur en tegen een uur of 9 begin ik mij te realiseren dat we weer een moment beleven waarop de vangsten na een zeer succesvolle week precies op het moment dat de opvolgende ringploeg op de veerboot zit ineens inzakken. En zo geschiedde dus.... niks aan te doen.
We hebben de baan om tegen 11:30 uur overgedragen aan Henk Luten en assistenten. Zij hadden alle tijd om zich goed en wel te installeren want er werden werkelijk waar amper nog vogels gevangen.
Wij maken de balans op voordat we via het Groningse platteland terugreizen naar het Sallandse Raalte. De zon is inmiddels volop doorgebroken en we maken een heerlijke overtocht naar Lauwersoog op het zonnedek van de veerboot. Om de één of andere reden lijkt het wel of de overtocht maar een kwartiertje duurt..... Wat een prachtweek !


Foto: de laatste vogels worden nog even uit het net verwijderd.


Foto: bont zandoogje (Pararge aegeria) tegen mistnet.

Weektotalen opbouwweek Juli/Augustus 2014: (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------------------------

Blauwborst 2 / 1
Boerenzwaluw 12 / 0
Boomkruiper 7 / 1
Braamsluiper 16 / 2
Buizerd 1 / 0
Fitis 113 / 37
Gekraagde Roodstaart 6 / 0
Grasmus 20 / 0
Grauwe Vliegenvanger 16 / 6
Groenling 4 / 0
Grote Bonte Specht 5 / 1
Heggenmus 20 / 17
Houtsnip 2 / 0
Huismus 3 / 0
Kerkuil (witte) 1 / 0
Kleine Barmsijs 5 / 4
Kleine Karekiet 5 / 24
Koolmees 34 / 14
Merel 14 / 5
Pimpel 46 / 19
Putter 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Rietzanger 3 / 1
Roodborst 33 / 19
Spotvogel 38 / 13
Sprinkhaanzanger 1 / 0
staartmees 6 / 1
Tjiftjaf 94 / 41 (waarvan 1 x niet van ons)
Tuinfluiter 28 / 10
Vink 30 / 11
Winterkoning 45 / 29
Witgesterde Blauwborst 0 / 1
Zanglijster 15 / 4
Zwartkop 29 / 13
----------------------------------------------------------------------
Totaal 649 vogels nieuw geringd en 274 vogels
teruggevangen = 923 vogels.

vrijdag 22 augustus 2014

Schiermonnikoog 1 Augustus 2014 : dorst, dorst, dorst.

Vanmorgen opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste ronde waan ik mij met een vroege ochtendtemperatuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvogels en koerende Turkse Tortels weer een beetje in Afrika.
Net van de slaapplaats vertrokken kwetterende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch…
Het is al vroeg te merken dat het best wel een warme dag gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van drinkende en badderende vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal van 13 vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alemaal zal gaan terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we met het droogvallen van de sloot in ieder geval ons voordeel doen voor soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en Pimpel, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of wroeten naar bodemleven in de modder van de glopsloot.Vanaf de tweede ronde begint het effect op te treden en zet een trend in die iedere ronde wel weer wat leuke resultaten oplevert, vooral veel soorten. Het gaat tot ver na de middag door eer het inzakt tot rondejs van enkele vogels. Weinig opmerkelijks, maar gewoon leuke aantallen van veel soorten.
Aan het eind van de dag zit je dan met een hele waslijst, maar met opvallend genoeg maar 1 soort die op de totaallijst 'double figures' oftewel meer dan 9 exemplaren kent. Daarbij een nieuw dagrecord voor Schier voor vangsten van de Boomkruiper. De laatste ronde voor het donker levert volledig onverwacht toch nog weer een paar zwaluwtjes op die weer recht voor de rietkraag hangen. De latere inspectie van de grofmazige netten levert nog 2 opspattende Houtsnippen op, die zaten dus in beide gevallen achter het net…
In de netten hangen tientallen parende langpootmuggen en onder de netten laten evenzoveel naaktslakken zich met die activiteit bepaald ook niet onbetuigd. We hebben uiteindelijk dus toch volledig onverwachts de neerwaartse spiraal in aantallen gevangen vogels kunnen doorbreken, maar het aantal teruggevangen vogels loopt wel gestaag op. Met ruim 600 vogels hebben we deze week meer gevangen dan hier in het hele CES-seizoen, en ongeveer 10 procent van het jaargemiddelde. We hopen dan ook dat we hiermee de trend voor de rest van het seizoen hebben kunnen zetten en dat we niet het gras voor de voeten van de rest van het ringgezelschap hebben weggemaaid. In letterlijke zin hebben we dat deze week in ieder geval wel…
Waarnmeingen vandaag : om 09:00 uur een groep van 14 watersnippen naar ZZW, om circa 08:30 en 11 uur 4 Buizerden cirkelend boven het glop en om circa 16:30 uur ineens een ZWARTE OOIEVAAR laag over het veldlab richting Noord. Dat gebeurde weer op zo'n moment dat je achteraf realissert dat iets in je onderbewustzijn een signaaltje gaf dat je op dat moment onder het afdak heen moest komen en volledig nietsvermoedend omhoog moest gaan kijken... precies op dat moment was de ooievaar net recht over de ringtafel gevlogen terwijl we daar niets van gemerkt hadden. Was ik niet opgestaan dan hadden we er dus ook echt niks van gemerkt....
Foto's : juveniele putter, net uit het nest uitgevlogen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 2 / 1
Tjiftjaf 9 / 6
Boerenzwaluw 2 / -
Fitis 12 / 6
Winterkoning 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 6 / 3
Heggenmus 8 / 2
Staartmees 4 / 1
Roodborst 6 / 5
Pimpelmees 5 / 2
Merel 3 / -
Koolmees 7 / 4
Zanglijster 2 / 1
Boomkruiper 4 / 1
Kleine Karekiet - / 3
Huismus 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 7 / 3
Braamsluiper 2 / 1
Putter 1 / -
Grasmus 3 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Rietgors 1 / -
Zwartkop 1 / 3
-------------------------------------------------------------
Totaal: 99 vogels nieuw geringd en 47 teruggevangen =
146 exemplaren verdeeld over 25 soorten in 17:59 uren.Foto: Atalanta (Vanessa atalanta), onderzijde in rusthouding.


Foto: Rietgors (Emberiza schoeniclus) , man, adult.donderdag 21 augustus 2014

Schiermonnikoog 31 Juli 2014 : gewicht in de schaal....

We zijn deze ochtend begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat levert dan natuurlijk flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde 10 vogels op, van alles wat je nu verwachten kunt en wat je de hele dag weer lekker bezig houdt, vooral omdat je door het warme weer vaker moet lopen en doordat je bij alle adulte vogels nu ook de rui van de handpennen, armpennen en staartpennen moet scoren. Ach, het is leerzaam en goed voor je wandelconditie....
In de middag vingen we een Buizerd. De vogel bleek nadat hij uit het net bij de Ebelbrug was gehaald vermoedelijk ook al op 2 andere plekken in sectie 2 te hebben gehangen. Zoals meestal het geval is betrof het hier ook weer een eerstejaars vogel die met 722 gram goed op gewicht was. Maar ja, ook hier op Schier zijn er zoveel muizen dat je ze gewoon overdag ziet lopen.Foto's: buizerd (Buteo buteo), eerste kalenderjaar.

In de late middag- en avondrondes vallen de vangsten voor het eerst deze week dusdanig terug dat we de 100 gevangen vogels vandaag niet halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult horen klagen….. We eindigen deze dag dan ook met een voor het groene glop respectabele lijst, en dan ook een goede afsluiter voor de maand Juli.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------------

Buizerd 1 / -
Grasmus 2 / -
Grote Bonte Specht 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zwartkop 2 / 2
Winterkoning 2 / 6
Tjiftjaf 7 / 5
Heggenmus 2 / 1
Fitis 14 / 5
Roodborst 2 / 1
Staartmees 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 6 / 1
Zanglijster 3 / 1
Koolmees 2 / 2
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 2 / -
Spotvogel 5 / 2
Kleine Barmsijs - / 1
Braamsluiper 1 / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren waarvan 58 nieuw geringd en 31
terugvangsten, 21 soorten, 17:59 uren.


maandag 18 augustus 2014

Schiermonnikoog 30 Juli 2014 : naast vogels ook insecten vangen.

Tijdens de eerste ronde troffen we het glop totaal windstil aan, de ronde leverde 10 vogels op waaronder een Houtsnip die op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde kleine Barmsijs met nog een broedplek in het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 juli 2013, na ringen pas voor het eerst teruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus.

Foto: jonge merels van 1 dag oud.

Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders of buiten het eiland zal binnenkort wel beginnen.
In de middaguren is Oscar Franken (VU) een rondje mee langs de netten geweest om naar insecten in de nabijheid van de netten te kijken : daarbij hebben we een voor eilander begrippen groot nest van de gewone Bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in ongewone bossen….(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als een koe). Tussen de netten verzamelde Oscar 3 soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten 3 nesthopen bestaande uit een behoorlijke bult grijs zand. 2 waren er verlaten en in 1 zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen in gewoon riet zal zijn…. Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig zijn een berkenstam te veranderen in een bultje houtmolm.

Foto : Oscar verzamelt mieren.

Erg leuk al dat speuren en turen naar insecten. We verzamelden 2 veerluizen van een kleine karekiet en bij nader onderzoek met ene loupe bleken die zelf nog weer een parasietensoort bij zich te hebben. De ene parasiet die op de ander parasiteert dus…
Dan het zandbad-verhaal : vandaag hebben we met zekerheid zelf twee maal Winterkoningen een zandbad zien nemen op het paadje langs sectie 1. Ze gingen overduidelijk met de borst naar benden drukkend schurend door het zand om daarna trappend met de poten zich opzij te drukken en daarmee een kuiltje te draaien. En om vervolgens daarna loodrecht omhoog of parallel aan het pad weg te vliegen zonder in het mistnet te komen natuurlijk...
We vingen vandaag ook de eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs meteen moddervet, vetgraad 6 volgens tabel Kaiser en gewicht 22,2 gram. In de Avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwtjes lijken te gaan slapen in het riet bij sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer 4 gevangen. Daarbij exemplaren met trekvet dus het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen verwachting in hebben we ten gevolge
van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt daarbij eigenlijk best nog wel mee ook. Afwachten maar weer wat het morgen wordt.
In de avonduren hebben we nog een aantal uurtjes het laken gespannen om te kijken wat er in het donker nog rondvloog of liever gezegd fladderde...


Foto: Schimmelspanner (Dysstroma truncata).


Foto: grijze Stipspanner (Idaea Aversata).


Foto : Klaverblaadje (Macaria Notata).

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Tuinfluiter 1 / 3
Boerenzwaluw 4 / -
Zwartkop 1 / 1
Winterkoning 5 / 1
Tjiftjaf 5 / 6
Heggenmus 1 / 5
Fitis 11 / 4
Roodborst 5 / 6
Grauwe Vliegenvanger 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Pimpelmees 5 / 5
Merel 1 / 2
Koolmees 5 / 1
Zanglijster 3 / 1
Boomkruiper 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 3 / 3
Braamsluiper 2 / -
Groenling 1 / -
Grasmus 2 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 104 exemplaren, over 22 soorten in 17:59 uren.

maandag 4 augustus 2014

Schiermonnikoog 29 Juli 2014 : de dag begon met een witte sluier....

De dag begon met de vangst van een Kerkuil in één van de grofmazige netten. Extra vroeg opstaan en/of extra lang doorgaan loont dus wederom. Het was een heel erg wit exemplaar net als de eerder op 9 November 2009 gevangen en als witte Kerkuil aanvaarde vogel en volgens mij vrijwel zeker een te aanvaarden geval van witte Kerkuil, Tyto Alba Alba, geheel wit op de borst en buik, maar wel met een paar zwarte vlekjes en op de bovendelen een geheel wittige waas in plaats van overwegend grijs. Wat was het weer een enorm machtig mooie vogel. Op de borst werkelijk alleen maar een licht patroon van zwarte spikkels en ook de bovenvleugels zijn enorm licht van tint, het lijkt alsof er een zweem van neveldamp over de gehele bovenzijde zit. Van de vogel zijn een paar in het net achtergebleven verloren veertjes verzameld die ingeleverd zullen worden voor DNA-onderzoek; we zijn zeer benieuwd of daar iets afwijkends uit zal komen.

Foto's: witte kerkuil (Tyto Alba Alba) eerste kalenderjaar.

Omdat de vogel vrijwel zeker van boer Visser aan de overkant van de weg komt hebben we hem/haar maar naar de stal gebracht waar een donker plekje gezocht kan worden om de volgende nacht af te wachten. Op het moment dat we daar in de heel vroege ochtend om de hoek van de staldeur keken schrok een groep van honderden spreeuwen zich een hoedje en spurtten door de openstaande ventilatiekleppen aan de zijkant van de stal naar buiten. Tevens vlogen ons een zilvermeeuw en een zwarte kraai om de oren die ook niet wisten wat ze overkwam. Op de gemiddelde boerderij komt tegenwoordig op zo'n vroeg tijdstip inderdaad ook geen mens in de
stal kijken. Verder als leuke overige vangsten vandaag een Houtsnip , een Sprinkhaanzanger en jawel… vermeldenswaard de eerste staartmees van het seizoen. Vermeldenswaard? Jazeker ! We hadden de gehele week waarin we de opstelling hebben opgebouwd nog niet 1 keer een groepje staartmezen voorbij horen komen, en dan zijn we nog wel echt veel buiten… we vingen een Heggenmus terug die op basis van handpenrui , broedplek en oude ring (waar je natuurlijk niet op af mag gaan) overduidelijk als na 1e kj te boek kon gaan, maar die duidelijk nog steeds een grijze iris (het kenmerk voor een 1 kj vogel) had. De uitzondering bevestigd de regel zoals maar weer eens een keer blijkt....


Foto: Houtsnip, adult.

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kerkuil ssp alba alba 1 / -
Grasmus 2 / -
Boerenzwaluw 3 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Winterkoning 5 / 5
Zwartkop 4 / 2
Heggenmus 1 / 4
Tjiftjaf 7 / 6
Roodborst 4 / 2
Fitis 19 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Grauwe Vliegenvanger 3 / 1
Merel 4 / 2
Staartmees 1 / -
Zanglijster 4 / -
Pimpelmees 12/ 3
Sprinkhaanzanger 1 / -
Koolmees 4 / 4
Kleine Karekiet - / 3
Vink 4 / 2
Spotvogel 5 / 4
Kleine Barmsijs - / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 136 exemplaren, over 24 soorten in 17:59 uren.


Oskar Franken (een medebewoner van ons op het veldlaboratorium van de Vrije universiteit Amsterdam) was vandaag met een vriend op pad geweest om op het eiland cicaden te zoeken en liet ons nog een par leuke soorten zie die ze hadden gevangen met het vlindernet. Zie hieronder de foto's...


Foto : Wespspin (Argiope bruennichi).


Foto: pseudoschorpioen, spec. Één van de 32 in Nederland vastgestelde soorten, circa 2 mm groot.

woensdag 30 juli 2014

Schiermonnikoog 28 Juli 2014 : volle kracht maar half resultaat.

Een pas gesnoeide mistnetopstelling is als een oud mens....... alles gaat hangen !

Als de regen neerdaalt. Oftewel een herhaling van zetten ten opzichte van het weerbeeld van gisteren. De regen kwam nu vroeger en hield langer aan, maar was lichter van aard maar bracht toch nog 2 mm water in de regenmeter. Dat betekent dus dat de meeste regen op het meest geschikte vangtijdstip van de dag viel. Er was dan ook weinig vogel-activiteit in het glop merkbaar. Vooral de veel mindere aanwezigheid van fitissen viel op, al zouden we er uiteindelijk samen met de tjiftjaf toch nog een leuk aantal van bij elkaar sprokkelen. De wind heeft echter toch ook wel invloed gehad op de vangsten van deze kleine soortjes, we zagen meermalen een vogel van dit formaat het net invliegen en er net zo hard weer uit rammelen. De spotvogels deden het weer goed vandaag, met 11 inclusief de terugvangsten bijna een dagrecord voor het groene glop. Ze lijken dan ook een goed broedseizoen te hebben gehad want de meeste vogels die we vangen zijn juveniel.
We hadden ze de afgelopen dagen al een paar maal bij het gebouw gehoord, maar rond het middaguur hingen er ineens 2 adulte mannen huismus in de allereerste meter van de 600 meter mistnet die we hebben staan. De vogels zullen op de nieuwe open plek naast het gebouw (waar meerdere bomen omwaaiden tijdens de oktoberstorm van 2013) wel hebben willen kijken of de bewoners nog broodkruimels uitstrooiden.


Foto: Huismus (Passer domesticus)-man adult.


Foto: langs meerdere netsecties is het momenteel net een strandwandeling.

Na de regen kwam de zonneschijn weer snel tevoorschijn en die zou de gehele dag (in tegenstelling tot grote delen van de rest van het land waar het water met bakken uit de lucht kwam) heerlijk aanwezig blijven. In de loop van de middag begon de wind echter wel aan te wakkeren en begonnen naast blaadjes ook de eerste elzenproppen van het seizoen in de netten te vallen. Gelukkig kregen we bezoek van onze webmaster Evert-Jan Rietbergen dus die kreeg de eer om de allereerste elzenproppen van onze week uit de netten te peuteren.


Foto: Elzenproppen, ringerpesters in wording.....

De wind zou later nog verder aanwakkeren en tegen de avond zitten we al op 5 tot 6 bft. De netten staan op de plekken waar dat op dit moment nodig is goed geschoord dus dat zit wel goed. Helaas drukt de wind de vangsten aanzienlijk.
In één van de avondrondes vingen we nog 2 boerenzwaluwen, daarvan stuiteren er bij vlagerige wind zoals vandaag wel eens enkele in de netten. Verder hebben we nog weer een merelnest ontdekt, ditmaal een nest met 3 eieren in de knot van een els wederom midden tussen de mistnetten op de hoek van sectie 3 en 7. De vrouw heeft een nest gebouwd van eerder dit seizoen door ons gesnoeide rietstengels en wilgentwijgen, erg grof materiaal voor een merel.


Foto: merelnest midden tussen de mistnetten aangetroffen.

Tijdens de avonduren hebben we ook nog even bezoek gehad van de jongste zoon van collega-ringer en oud VRS-ser Ben Nijeboer uit Rijssen. Erg leuk ! Hij kon ons nog vertellen dat thuis in Goor meerdere straten blank hadden gestaan door de behoorlijke waterhoeveelheden die er in korte tijd gevallen waren; en wij maar zweten tijdens onze wandelingen langs de netten door mul strandzand.

Dagtotalen ( nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Blauwborst 1 / 1
Boerenzwaluw 2 / 0
Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 6 / 5
Grasmus 2 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Groenling 2 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 1 / 2
Huismus 2 / 0
Kleine barmsijs 0 / 1
Kleine karekiet 0 / 4
Koolmees 2 / 0
Merel 1 / 0
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 4 / 3
Spotvogel 8 / 3
Tjiftjaf 12 / 7
Tuinfluiter 3 / 1
Vink 2 / 1
Winterkoning 4 / 7
Zwartkop 6 / 2
---------------------------------------------------------------
Totaal: 72 nieuw geringd en 37 teruggevangen = 109 vogels.

maandag 28 juli 2014

Schiermonnikoog 27 Juli 2014 ; de eerste echte herfstdag...

Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en vangen met de volledige opstelling dan..... In geen enkel opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst denken. Of het moet de plotselinge bui van een kwartier zijn die ons tussen 06:30 en 06:45 uur met 3 mm regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan overgaand in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug toen het weer droog was. Na deze bui brak al vlot de zon door en keerde het zomerweer terug op het eiland. De vangsten verliepen vandaag prachtig gestaag verdeeld over de gehele dag met als rustigste een rondje van 3 stuks. De beste rondes vielen als vanouds wederom in de eerste vier rondes en 1 avondronde, respectievelijk vingen we op die momenten 28, 27, 25, 25 en in de avond 20 stuks. Door de regen bleef het drink- en bad-effect lang uit. Pas na het middaguur was te merken dat er in het bos meerdere vogels pal voor de poeltjes met het laatste resterende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de vangsten door bleven lopen. In de loop van de middag kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was omgedraaid van noordoost naar west. Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vangsten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in handen gehad bestaande uit de bekende te verwachten soorten met o.a. een mooi uitgekleurde maar met zwaar gesleten kleed man kleine barmsijs die een ring droeg uit Augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd teruggevangen.


Foto: kleine barmsijs, man adult. Mooi in een gesleten jas.


Foto: gekraagde roodstaart juveniel in volledig jeugdkleed.

Verder een heggenmus uit 2011 die in 2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar weer, als we niet vele jaren achtereen doorvangen hadden we maar zo kunnen concluderen dat ie wel niet meer in leven zou zijn. In één van de avondrondes vingen we 2 zanglijsters waarvan er eentje door zijn gekrijs een merel naast het net op een nestindicerende manier deed reageren. Slechts 2 stappen opzij in de vegetatie waren genoeg om het nest in een berkenknot te vinden met daarin 1 klein jong en 3 eieren die nog niet waren uitgekomen. In de avondrondes vonden we ook de verklaring voor de kleine zandkuiltjes die we iedere ronde opnieuw op dezelfde plek in het mulle duinzand van het pad aantroffen. We hadden al gedacht aan zandbadjes zoals bekend van mussen, maar nu betrapten we winterkoningen op dit gedrag. Dit was ons tot nu niet bekend, je blijft leren. Waarnemingen vandaag : sabelsprinkhaan tegen net 3 en 's avonds op diverse plekken sjirpend, sperwer-vrouw over het veldje naast het veldlab achternagezeten door tiental boerenzwaluwen, vele tientallen naaktslakken op de paden in de laatste ronde met meteen al een egel die verwoede pogingen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af !


Foto: merelnest met nog 1 klein jong van 3 dagen en eieren die vermoedelijk niet meer uitkomen.

Dagvangst (nieuw / terug ) :
--------------------------------------------------------

Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 24 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 7 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 5 / 1
Kleine barmsijs 1 / 0
Kleine karekiet 2 / 7
Koolmees 10 / 3
Merel 4 / 1
Pimpelmees 8 / 4
Rietzanger 0 / 1
Roodborst 12 / 1
Spotvogel 12 / 1
Tjiftjaf 36 / 4
Tuinfluiter 6 / 4
Vink 5 / 0
Winterkoning 16 / 6
Zanglijster 2 / 1
Zwartkop 13 / 1
----------------------------------------------------------------
Totaal: 172 nieuw geringd en 44 teruggevangen = 216 vogels.