maandag 1 september 2014

Vlieland : goed vertrekweer maar ook goed doortrekweer.

En dat zet meteen de toon voor het verloop van deze dag. We hebben een heel erg mooie en rustige nacht gehad die ideaal moet zijn geweest voor vogels die vertrekdrang hadden en daar fit genoeg voor waren. Dat zou vandaag wel blijken uit de verhouding verse tegen teruggevangen vogels. De wind was vannacht teruggevallen tot een schamele 2 bft uit Noordwestelijke richting en het was redelijk helder in de lucht.
De ritselindex in de struiken tijdens hetopenschuiven van de netten was geheel nul komma nul. Kortom, ondanks dat het lokgeluid in de afgelopen nacht prima had gespeeld was er in de struiken helemaal niks neergestreken. Doordat de zon er meteen vanaf het begin bij was viel er meteen veel licht op de netten en was er aanvankelijk niet veel van activiteiten te merken. Kortom, ik liep een eerste ronde langs de netten die slechts 2 vogels opleverde.... Het werd duidelijk een dag waarvan je mag concluderen dat de meeste vogels die onderweg waren waarschijnlijk hoog over het eiland doorvliegen. Dat drukt je dan wel weer met de neus op de feiten dat het eiland voor de meeste vogels een plek is waar ze eigenlijk (nog) niet willen zijn en dan ook erg vaak zo snel mogelijk weer vertrekken.
De tweede ronde was toch beter, 25 vogels ! Daarbij een sprinkhaanzanger en een merel. een merel? Jawel, die komen hier ook in deze tijd van het jaar voor. Het betrof in dit geval een vogel die net bezig was om in een opmerkelijk snel tempo te wisselen van jeugdkleed naar het eerste volwassen kleed, in dit geval dat van een man.
Het ruien ging waarschijnlijk onder invloed van irriterende parasieten zo snel dat de vogel tijdelijk een vrijwel geheel kale kop moet hebben gehad, zie de foto's.Foto's: merel (Turdus merula) eerste kalenderjaar.

In de volgende ronde sprong er voor ons uit een waterral één van de netten in. Na een sprintje door de modder werd dat de eerst gevangen waterral van dit seizoen. Een eerstejaars vogel die al mooi uitgekleurd was en ook al een oranjerode snavel kreeg.

Foto: waterral (Rallus aquaticus) eerste kalenderjaar.

we begonnen vanmorgen al met weinig wind, maar deze zakte in de loop van de ochtend al snel terug naar vrijwel windkracht nul met ook nog eens flink zon. Kortom, warm en dus fitisweer. er waren er best wel de nodige in beweging en onder deze omstandigheden blijven er dan ook meteen meer in de netten hangen. In het hout achter het slagnet van de vinkenbaan zag ik tussen de bedrijven door nog enige tijd een heel lichte fitis zitten met zo goed als helemaal geen geel in het verenkleed; wellicht een exemplaar van de uit Scandinavië afkomstige ondersoort Acredula. De vogel was even heel erg geïnteresseerd in de lokker die we op het slag hadden staan maar bleek toch te voorzichtig om het slag op te gaan. zoniet een soortgenoot die Hanneke even later op het kooitje van de lokker zag zitten, die vingen we dus wel.

Verder zaten er vandaag ook iets meer grasmussen en braamsluipers in de struiken en ook daarvan vingen we een navenant portie. Daarbij ook mooie adulte exemplaren waarvan op de foto's een adulte grasmus.
Foto's: Grasmus, adult.

In de loop van de ochtend begonnen de oefeningen van defensie weer. ditmaal aanvankelijk met 2 straaljagers, maar even later naderde er een groot vrachtvliegtuig, een Hercules die diverse rondjes over de Vliehors maakte en duidelijk aan het oefenen was in het afwerpen van vracht. Tijdens de stuk of 10 rondes die het toestel over het eiland maakte was goed te zien dat er vele 10.000-en wadvogels de lucht in gingen. Het was ook goed te zien dat het vliegtuig tussen de diverse lagen met vele vogels in vloog, voor beide partijen bepaald niet vrij van risico's....
Daarna vouwde zich een stevig bewolkingsveld boven het eiland en vielen de vangsten verder terug. de netten zaten weer dicht om 14:30. iets later dan we van plan waren maar dat werd veroorzaakt doordat er weer eens gepuzzeld moest worden over een technisch probleem met de geluids-installatie. Daar kwamen we niet uit en gevolg is dus dat we in ieder geval de komende nacht geen lokgeluid hebben...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------

Waterral 1 -
Grasmus 6 1
Heggenmus 4 -
Tuinfluiter 6 -
Blauwborst 1 -
Zwartkop 9 2
Gekraagde Roodstaart 1 -
Tjiftjaf 3 -
Merel 1 -
Fitis 10 1
Sprinkhaanzanger 1 -
Pimpelmees - 3
Rietzanger 2 -
Spreeuw 1 -
Kleine Karekiet 7 8
Vink 1 -
Braamsluiper 2 1
Rietgors 1 -
---------------------------------------------------------
Totaal: 73 exemplaren, 18 soorten, 8:30 uren

zondag 31 augustus 2014

Vlieland : na een dagje uitstel toch van start.

We zijn vandaag op Vlieland begonnen aan onze eerste ringperiode aldaar voor het najaarsseizoen van 2014. Het was de planning om eergisteren al naar het eiland af te reizen, maar een klein ongelukje thuis zorgde ervoor dat we even een dagje pas op de plaats moesten nemen. Maar goed, alles kwam weer op z'n pootjes en gisteren zijn we dus via het eilandbezoekers onvriendelijke Harlingen naar Vlieland gereisd. Tijdens het afmeren in de veerhaven op het eiland werden we verwelkomd door een ijsvogel die aan het vissen was in het zoute zeewater en daar mee bleef doorgaan tot de boot nog maar zo'n 10 meter van de kade verwijderd was. Dit is toch echt wel mijn eerste europese ijsvogel die ik boven zout water zie.
Vanmorgen vertrok ik om 05:15 uur in het stikdonker naar de vinkenbaan voor onze eerste vangdag. Het was een lekker fietstochtje tegen een zeer zwak noordwestenwindje in met in de verte op zee een voor ons niet onrustbarende onweersbui. Bij aankomst op de baan bleek het geluid niet aan te staan, de timer stond nog niet goed ingesteld. Snel aangezet, goed mixje van soorten gekozen en meteen begonnen met het openschuiven van de netten. Dat ging vlot, Hans had alles prima opgezet en overgedragen.
De eerste ronde viel nogal tegen, slechts 4 vogeltjes. daarna werd het echter snel beter want het werd weer zo'n dag waarop de vogels snel aanvoelen dat het voor het eerst sinds meerdere dagen weer eens goed weer wordt. De vangsten namen langzaam maar zeker toe dus. Tijdens de tweede ronde kwamen er 3 houtduiven laag overvliegen die duidelijk tot trekkers bestempeld mogen worden want laag laverend trokken ze in een rechte lijn gestaag door richting Texel. Even later volgden ook nog 5 kemphanen, altijd leuk. In de loop van de ochend begon de wind iets aan te wakkeren en draaide deze naar het Noorden. dat had tot het gevolg dat de grote bui die we al een tijdje op de Noordzee zagen liggen zich ineens onze richting opstuurde en zich boven het eiland begon te lozen. De piek van de bui duurde ongeveer een minuut of tien maar het miezerde daarna nog ongeveer drie kwartier door. Van een echte opleving van de vangsten was daarna niet echt meer sprake en om 14:30 uur hadden we daarom alle netten gesloten. Uit de polder vertrokken een stuk of 100 groenpootruiters op weg naar foerageerplekken.
Bij de vangsten weinig opmerkelijks maar we kunnen er op deze manier lekker inkomen voor deze periode die voor ons 2 weken gaat duren. Wel een heggenmus met een ring die niet door de VRS derde Kroonspolder is aangelegd en een rietgors met een eigen ring van een paar jaar geleden. Morgen meer vogels en leuke vangsten?

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-----------------------------------------------------------

Boerenzwaluw 1 / -
Grasmus 1 / -
Boompieper 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Graspieper 1 / -
Zwartkop 12 / 1
Heggenmus 2 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 1 / 1
Fitis 11 / 1
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Paapje 1 / -
Pimpelmees - / 1
Zanglijster - / 1
Spreeuw 3 / -
Rietzanger 4 / 2
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 10 / 3
Rietgors 1 / 1
-----------------------------------------------------------
Totaal: 73 exemplaren, 20 soorten, 8:30 uren

zaterdag 23 augustus 2014

Schiermonnikoog 2 Augustus 2014 : einde opbouwweek -> huiswaarts !

Onze laatste ochtend voor deze week. Het is weer een heerlijke ochtend al is de lucht wel wat dreigend. De netten staan er lekker rustig bij op deze vrijwel windstille ochtend. Wat heerlijk om hier rond te kunnen lopen met om 6 uur 's ochtends alleen natuurgeluiden, af en toe afgewisseld met een koe die eens flink tegen een stalmuur schopt.
De vangsten stellen in de eerste ronden een beetje teleur en tegen een uur of 9 begin ik mij te realiseren dat we weer een moment beleven waarop de vangsten na een zeer succesvolle week precies op het moment dat de opvolgende ringploeg op de veerboot zit ineens inzakken. En zo geschiedde dus.... niks aan te doen.
We hebben de baan om tegen 11:30 uur overgedragen aan Henk Luten en assistenten. Zij hadden alle tijd om zich goed en wel te installeren want er werden werkelijk waar amper nog vogels gevangen.
Wij maken de balans op voordat we via het Groningse platteland terugreizen naar het Sallandse Raalte. De zon is inmiddels volop doorgebroken en we maken een heerlijke overtocht naar Lauwersoog op het zonnedek van de veerboot. Om de één of andere reden lijkt het wel of de overtocht maar een kwartiertje duurt..... Wat een prachtweek !


Foto: de laatste vogels worden nog even uit het net verwijderd.


Foto: bont zandoogje (Pararge aegeria) tegen mistnet.

Weektotalen opbouwweek Juli/Augustus 2014: (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------------------------

Blauwborst 2 / 1
Boerenzwaluw 12 / 0
Boomkruiper 7 / 1
Braamsluiper 16 / 2
Buizerd 1 / 0
Fitis 113 / 37
Gekraagde Roodstaart 6 / 0
Grasmus 20 / 0
Grauwe Vliegenvanger 16 / 6
Groenling 4 / 0
Grote Bonte Specht 5 / 1
Heggenmus 20 / 17
Houtsnip 2 / 0
Huismus 3 / 0
Kerkuil (witte) 1 / 0
Kleine Barmsijs 5 / 4
Kleine Karekiet 5 / 24
Koolmees 34 / 14
Merel 14 / 5
Pimpel 46 / 19
Putter 1 / 0
Rietgors 1 / 0
Rietzanger 3 / 1
Roodborst 33 / 19
Spotvogel 38 / 13
Sprinkhaanzanger 1 / 0
staartmees 6 / 1
Tjiftjaf 94 / 41 (waarvan 1 x niet van ons)
Tuinfluiter 28 / 10
Vink 30 / 11
Winterkoning 45 / 29
Witgesterde Blauwborst 0 / 1
Zanglijster 15 / 4
Zwartkop 29 / 13
----------------------------------------------------------------------
Totaal 649 vogels nieuw geringd en 274 vogels
teruggevangen = 923 vogels.

vrijdag 22 augustus 2014

Schiermonnikoog 1 Augustus 2014 : dorst, dorst, dorst.

Vanmorgen opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste ronde waan ik mij met een vroege ochtendtemperatuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvogels en koerende Turkse Tortels weer een beetje in Afrika.
Net van de slaapplaats vertrokken kwetterende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch…
Het is al vroeg te merken dat het best wel een warme dag gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van drinkende en badderende vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal van 13 vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alemaal zal gaan terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we met het droogvallen van de sloot in ieder geval ons voordeel doen voor soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en Pimpel, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of wroeten naar bodemleven in de modder van de glopsloot.Vanaf de tweede ronde begint het effect op te treden en zet een trend in die iedere ronde wel weer wat leuke resultaten oplevert, vooral veel soorten. Het gaat tot ver na de middag door eer het inzakt tot rondejs van enkele vogels. Weinig opmerkelijks, maar gewoon leuke aantallen van veel soorten.
Aan het eind van de dag zit je dan met een hele waslijst, maar met opvallend genoeg maar 1 soort die op de totaallijst 'double figures' oftewel meer dan 9 exemplaren kent. Daarbij een nieuw dagrecord voor Schier voor vangsten van de Boomkruiper. De laatste ronde voor het donker levert volledig onverwacht toch nog weer een paar zwaluwtjes op die weer recht voor de rietkraag hangen. De latere inspectie van de grofmazige netten levert nog 2 opspattende Houtsnippen op, die zaten dus in beide gevallen achter het net…
In de netten hangen tientallen parende langpootmuggen en onder de netten laten evenzoveel naaktslakken zich met die activiteit bepaald ook niet onbetuigd. We hebben uiteindelijk dus toch volledig onverwachts de neerwaartse spiraal in aantallen gevangen vogels kunnen doorbreken, maar het aantal teruggevangen vogels loopt wel gestaag op. Met ruim 600 vogels hebben we deze week meer gevangen dan hier in het hele CES-seizoen, en ongeveer 10 procent van het jaargemiddelde. We hopen dan ook dat we hiermee de trend voor de rest van het seizoen hebben kunnen zetten en dat we niet het gras voor de voeten van de rest van het ringgezelschap hebben weggemaaid. In letterlijke zin hebben we dat deze week in ieder geval wel…
Waarnmeingen vandaag : om 09:00 uur een groep van 14 watersnippen naar ZZW, om circa 08:30 en 11 uur 4 Buizerden cirkelend boven het glop en om circa 16:30 uur ineens een ZWARTE OOIEVAAR laag over het veldlab richting Noord. Dat gebeurde weer op zo'n moment dat je achteraf realissert dat iets in je onderbewustzijn een signaaltje gaf dat je op dat moment onder het afdak heen moest komen en volledig nietsvermoedend omhoog moest gaan kijken... precies op dat moment was de ooievaar net recht over de ringtafel gevlogen terwijl we daar niets van gemerkt hadden. Was ik niet opgestaan dan hadden we er dus ook echt niks van gemerkt....
Foto's : juveniele putter, net uit het nest uitgevlogen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Grote Bonte Specht 2 / 1
Tjiftjaf 9 / 6
Boerenzwaluw 2 / -
Fitis 12 / 6
Winterkoning 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 6 / 3
Heggenmus 8 / 2
Staartmees 4 / 1
Roodborst 6 / 5
Pimpelmees 5 / 2
Merel 3 / -
Koolmees 7 / 4
Zanglijster 2 / 1
Boomkruiper 4 / 1
Kleine Karekiet - / 3
Huismus 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 7 / 3
Braamsluiper 2 / 1
Putter 1 / -
Grasmus 3 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Rietgors 1 / -
Zwartkop 1 / 3
-------------------------------------------------------------
Totaal: 99 vogels nieuw geringd en 47 teruggevangen =
146 exemplaren verdeeld over 25 soorten in 17:59 uren.Foto: Atalanta (Vanessa atalanta), onderzijde in rusthouding.


Foto: Rietgors (Emberiza schoeniclus) , man, adult.donderdag 21 augustus 2014

Schiermonnikoog 31 Juli 2014 : gewicht in de schaal....

We zijn deze ochtend begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat levert dan natuurlijk flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde 10 vogels op, van alles wat je nu verwachten kunt en wat je de hele dag weer lekker bezig houdt, vooral omdat je door het warme weer vaker moet lopen en doordat je bij alle adulte vogels nu ook de rui van de handpennen, armpennen en staartpennen moet scoren. Ach, het is leerzaam en goed voor je wandelconditie....
In de middag vingen we een Buizerd. De vogel bleek nadat hij uit het net bij de Ebelbrug was gehaald vermoedelijk ook al op 2 andere plekken in sectie 2 te hebben gehangen. Zoals meestal het geval is betrof het hier ook weer een eerstejaars vogel die met 722 gram goed op gewicht was. Maar ja, ook hier op Schier zijn er zoveel muizen dat je ze gewoon overdag ziet lopen.Foto's: buizerd (Buteo buteo), eerste kalenderjaar.

In de late middag- en avondrondes vallen de vangsten voor het eerst deze week dusdanig terug dat we de 100 gevangen vogels vandaag niet halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult horen klagen….. We eindigen deze dag dan ook met een voor het groene glop respectabele lijst, en dan ook een goede afsluiter voor de maand Juli.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------------

Buizerd 1 / -
Grasmus 2 / -
Grote Bonte Specht 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zwartkop 2 / 2
Winterkoning 2 / 6
Tjiftjaf 7 / 5
Heggenmus 2 / 1
Fitis 14 / 5
Roodborst 2 / 1
Staartmees 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 6 / 1
Zanglijster 3 / 1
Koolmees 2 / 2
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 2 / -
Spotvogel 5 / 2
Kleine Barmsijs - / 1
Braamsluiper 1 / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren waarvan 58 nieuw geringd en 31
terugvangsten, 21 soorten, 17:59 uren.


maandag 18 augustus 2014

Schiermonnikoog 30 Juli 2014 : naast vogels ook insecten vangen.

Tijdens de eerste ronde troffen we het glop totaal windstil aan, de ronde leverde 10 vogels op waaronder een Houtsnip die op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde kleine Barmsijs met nog een broedplek in het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 juli 2013, na ringen pas voor het eerst teruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus.

Foto: jonge merels van 1 dag oud.

Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders of buiten het eiland zal binnenkort wel beginnen.
In de middaguren is Oscar Franken (VU) een rondje mee langs de netten geweest om naar insecten in de nabijheid van de netten te kijken : daarbij hebben we een voor eilander begrippen groot nest van de gewone Bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in ongewone bossen….(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als een koe). Tussen de netten verzamelde Oscar 3 soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten 3 nesthopen bestaande uit een behoorlijke bult grijs zand. 2 waren er verlaten en in 1 zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen in gewoon riet zal zijn…. Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig zijn een berkenstam te veranderen in een bultje houtmolm.

Foto : Oscar verzamelt mieren.

Erg leuk al dat speuren en turen naar insecten. We verzamelden 2 veerluizen van een kleine karekiet en bij nader onderzoek met ene loupe bleken die zelf nog weer een parasietensoort bij zich te hebben. De ene parasiet die op de ander parasiteert dus…
Dan het zandbad-verhaal : vandaag hebben we met zekerheid zelf twee maal Winterkoningen een zandbad zien nemen op het paadje langs sectie 1. Ze gingen overduidelijk met de borst naar benden drukkend schurend door het zand om daarna trappend met de poten zich opzij te drukken en daarmee een kuiltje te draaien. En om vervolgens daarna loodrecht omhoog of parallel aan het pad weg te vliegen zonder in het mistnet te komen natuurlijk...
We vingen vandaag ook de eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs meteen moddervet, vetgraad 6 volgens tabel Kaiser en gewicht 22,2 gram. In de Avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwtjes lijken te gaan slapen in het riet bij sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer 4 gevangen. Daarbij exemplaren met trekvet dus het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen verwachting in hebben we ten gevolge
van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt daarbij eigenlijk best nog wel mee ook. Afwachten maar weer wat het morgen wordt.
In de avonduren hebben we nog een aantal uurtjes het laken gespannen om te kijken wat er in het donker nog rondvloog of liever gezegd fladderde...


Foto: Schimmelspanner (Dysstroma truncata).


Foto: grijze Stipspanner (Idaea Aversata).


Foto : Klaverblaadje (Macaria Notata).

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Tuinfluiter 1 / 3
Boerenzwaluw 4 / -
Zwartkop 1 / 1
Winterkoning 5 / 1
Tjiftjaf 5 / 6
Heggenmus 1 / 5
Fitis 11 / 4
Roodborst 5 / 6
Grauwe Vliegenvanger 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Pimpelmees 5 / 5
Merel 1 / 2
Koolmees 5 / 1
Zanglijster 3 / 1
Boomkruiper 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 3 / 3
Braamsluiper 2 / -
Groenling 1 / -
Grasmus 2 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 104 exemplaren, over 22 soorten in 17:59 uren.

maandag 4 augustus 2014

Schiermonnikoog 29 Juli 2014 : de dag begon met een witte sluier....

De dag begon met de vangst van een Kerkuil in één van de grofmazige netten. Extra vroeg opstaan en/of extra lang doorgaan loont dus wederom. Het was een heel erg wit exemplaar net als de eerder op 9 November 2009 gevangen en als witte Kerkuil aanvaarde vogel en volgens mij vrijwel zeker een te aanvaarden geval van witte Kerkuil, Tyto Alba Alba, geheel wit op de borst en buik, maar wel met een paar zwarte vlekjes en op de bovendelen een geheel wittige waas in plaats van overwegend grijs. Wat was het weer een enorm machtig mooie vogel. Op de borst werkelijk alleen maar een licht patroon van zwarte spikkels en ook de bovenvleugels zijn enorm licht van tint, het lijkt alsof er een zweem van neveldamp over de gehele bovenzijde zit. Van de vogel zijn een paar in het net achtergebleven verloren veertjes verzameld die ingeleverd zullen worden voor DNA-onderzoek; we zijn zeer benieuwd of daar iets afwijkends uit zal komen.

Foto's: witte kerkuil (Tyto Alba Alba) eerste kalenderjaar.

Omdat de vogel vrijwel zeker van boer Visser aan de overkant van de weg komt hebben we hem/haar maar naar de stal gebracht waar een donker plekje gezocht kan worden om de volgende nacht af te wachten. Op het moment dat we daar in de heel vroege ochtend om de hoek van de staldeur keken schrok een groep van honderden spreeuwen zich een hoedje en spurtten door de openstaande ventilatiekleppen aan de zijkant van de stal naar buiten. Tevens vlogen ons een zilvermeeuw en een zwarte kraai om de oren die ook niet wisten wat ze overkwam. Op de gemiddelde boerderij komt tegenwoordig op zo'n vroeg tijdstip inderdaad ook geen mens in de
stal kijken. Verder als leuke overige vangsten vandaag een Houtsnip , een Sprinkhaanzanger en jawel… vermeldenswaard de eerste staartmees van het seizoen. Vermeldenswaard? Jazeker ! We hadden de gehele week waarin we de opstelling hebben opgebouwd nog niet 1 keer een groepje staartmezen voorbij horen komen, en dan zijn we nog wel echt veel buiten… we vingen een Heggenmus terug die op basis van handpenrui , broedplek en oude ring (waar je natuurlijk niet op af mag gaan) overduidelijk als na 1e kj te boek kon gaan, maar die duidelijk nog steeds een grijze iris (het kenmerk voor een 1 kj vogel) had. De uitzondering bevestigd de regel zoals maar weer eens een keer blijkt....


Foto: Houtsnip, adult.

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kerkuil ssp alba alba 1 / -
Grasmus 2 / -
Boerenzwaluw 3 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Winterkoning 5 / 5
Zwartkop 4 / 2
Heggenmus 1 / 4
Tjiftjaf 7 / 6
Roodborst 4 / 2
Fitis 19 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Grauwe Vliegenvanger 3 / 1
Merel 4 / 2
Staartmees 1 / -
Zanglijster 4 / -
Pimpelmees 12/ 3
Sprinkhaanzanger 1 / -
Koolmees 4 / 4
Kleine Karekiet - / 3
Vink 4 / 2
Spotvogel 5 / 4
Kleine Barmsijs - / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 136 exemplaren, over 24 soorten in 17:59 uren.


Oskar Franken (een medebewoner van ons op het veldlaboratorium van de Vrije universiteit Amsterdam) was vandaag met een vriend op pad geweest om op het eiland cicaden te zoeken en liet ons nog een par leuke soorten zie die ze hadden gevangen met het vlindernet. Zie hieronder de foto's...


Foto : Wespspin (Argiope bruennichi).


Foto: pseudoschorpioen, spec. Één van de 32 in Nederland vastgestelde soorten, circa 2 mm groot.